attendere

1.

تأمّلtaʾammala

v. ʾmlto reflect on, to consider
 1. Avic. An. vol. I 25, 1: cum aliquid attenderis per se et consideratum fuerit in seipso, et non inveneris ei subiectum aliquo modo, erit in se substantia

  Rahm. 9, 15: فإن الشىء إذا تأملت ذاته ونظرت إليها فلم يوجد لها موضوع البتة كانت فى نفسها جوهرا

 2. Avic. An. vol. II 64, 20: Attende dispositionem infirmi cum credit se convalescere

  Rahm. 199, 17: وتأمل حال المريض الذى توهم أنه قد صح

 3. Avic. Met. 528, 28: Inde ergo attende dispositionem istorum omnium

  Marm. 362, 12: فتأمل شرح هذه الأمور من هناك

 1. 6 Avic. An.
 2. 1 Avic. Met.
2.1

التفتiltafata (+ ilā)

v. lftto pay attention to
 1. Avic. Met. 126, 51: altero, cum attendimus superficiem tantum et non attendimus omnino an sit cum corpore an non sit cum corpore

  Marm. 87, 4: والآخر أن يلتفت إلى السطح ولا يلتفت إلى الجسم أصلًا أنه معه أو ليس معه

 2. Avic. Met. 507, 4: quae quamvis daretur eis, tamen non attenderunt eam [ sc. felicitatem corporum ]

 1. 4 Avic. Met.
2.2

التفاتiltifāt (+ ilā)

n. lftpaying attention to (n.)
 1. Avic. An. vol. II 49, 93: et imaginatio videbit illud sic ita ut non attendat ad aliud quod adiungatur illi

  Rahm. 190, 16: ويعتبره الخيال كذلك من غير التفات إلى أمر آخر يقرنه به

 1. 1 s.v. iltafata Avic. An.
3.

نظرnaẓara

v. nẓrto consider
 1. Avic. An. vol. II 86, 51: Si autem fuerint dissimiles, attendamus nunc quomodo hoc potest esse

  Rahm. 212, 9: وإن كانا غير متشابهين فلننظر كيف يمكن أن يكون ذلك

 1. 1 Avic. An.
4.

اعتبرiʿtabara

v. ʿbrto consider
 1. Avic. An. vol. I 164, 73: Tu autem scies hoc cum attenderis quod, quando baculo paulatim aquam percutis

  Rahm. 87, 14: وأنت تعلم هذا إذا اعتبرت إمرارك السوط فى الماء برفق

 1. 1 Avic. An.
5.

تناولtanāwala

v. nwlto include, to take into account
 1. Avic. Met. 318, 96: tunc essentia causae consideranda est inquantum est necesse propter illud, non attendentes essentiam causati

  Marm. 214, 15: فيكون إلى ذات العلة نظر قد وجب به لا يتناول ذات المعلول

 1. 1 Avic. Met.
6.

قصدquṣida

pass. v. qṣdto be sought, to be considered
 1. Avic. Met. 390, 97: quod iudicium rerum non variatur propter nomina, sed nos debemus attendere sensum eorum

  Marm. 267, 18: أنه ليس تتغير أحكام الأشياء من جهة الاسماء، ولكن يجب أن يقصد المعنى

 1. 1 Avic. Met.

Submit Feedback

Your Name: (optional)
Your E-Mail: (optional)

Please specify the part of the lemma you wish to submit a contribution for:

Your feedback: