attrahere

1.1

جذبǧaḏaba

v. ǧḏbto draw, to attract, to pull; to inhale (air); to draw out
 1. Mesue Aph. A §99, corr. ref. §22: Medicinarum quedam, et maxime que faciunt in summo capitis, post cenam et quando itur dormitum, dande sunt, ut natura, ad interiora intenta ab altissimis membris attrahendo, sensus alleviet

  Troup.: شرب بعض الأدوية لا سيما التي تفعل في أعالي البدن بعد العشاء وعند النوم أوفق لتجذب عن الأعضاء العليا بتخفف عن الحواس، لأن الطبيعة عند ذلك في باطن أجسامنا

 2. Avic. An. vol. II 34, 73: et humores attrahuntur ad illud et cum impletur cerebrum fit dormitatio propter humorem

  Rahm. 181, 18: فتجذب الرطوبات إليه ويمتلى الدماغ فينوم بالترطيب

 3. Avic. Met. 159, 72: hoc erit sicut si aliquis diceret certitudinem magnetis esse quod est lapis attrahens ferrum

 4. Avic. Met. 159, 77: quod est lapis cuius natura est attrahere ferrum

 5. Nico. Plan. §142: [et est attractio] et est vis terrae quae attrahit humorem

  Dross.: لان اليبس الذى هو أحد قوى الارض يجذب الرطوبة

 6. Nico. Plan. §158: Quidlibet ergo suum simile attrahit e contrario naturae eius cum quo coniungitur

  Dross.: فكل واحد منهما يجذب صاحبه بخلاف طبع صاحبه

 7. Alpet. ch. 12 §18: et polus attrahit a sua latitudine

  Gold. 57v, 17: والقطب يجذبه عن عرضه

 8. Aris. Anim. II 669a8: Et quaedam animalia aquosa anhelant etiam, sicut ... omnes lupi marini magnorum corporum qui attrahunt aerem

  Kruk: مثل الدلفين والحيوان العظيم الذى يسمى باليونانية فالاينا وجميع السباع البحرية العظيمة الجثث التى تنفخ وتجذب الهواء

 9. Aris. Anim. II 671b34: Et quoniam dexter ren est altior quam ren sinister, attrahitur ad superius, et epar tangit renem dextrum in omnibus animalibus habentibus renes

  Kruk: ولان الكلية اليمنى قد جذبت الى الناحية العليا فان الكبد يماس الكلية اليمنى فى جميع الحيوان الذى له كلى

 10. Aris. Anim. III 737b31: dicunt quidam homines quod testiculi attrahunt sicut attrahit ventosa

 11. Aris. Anim. III 739b8: non possunt attrahere semen ex extrinseco

 12. Aris. Phys. VII 22, 12 (244a17): motor enim partim attrahit et partim expellit

 13. Avic. Qual. 78, 56: et advertunt ad sciendum quare adamas attrahit ferrum

 14. Avic. Qual. 79, 73: dicat quod in mixtione suae complexionis est causa ex qua venit in composito potentia quae ... attrahit ferrum et non per aliam causam

 1. 1 Mesue Aph. A
 2. 1 Avic. An.
 3. 4 Avic. Met.
 4. 4 et passim Nico. Plan.
 5. 1 Alpet.
 6. 10 also s.v. infataḥa wa-ǧaḏaba Aris. Anim. II
 7. 10 Aris. Anim. III
 8. 1 Aris. Phys. VII
 9. 2 Avic. Qual.
1.2

جذبǧaḏb

n. ǧḏbpulling, attracting (n.)
 1. Avic. An. vol. II 185, 25: propter quod facti sunt testiculi qui iuvantur etiam aliis instrumentis, quorum quaedam attrahunt materiam

  Rahm. 269, 14: فجعل له الأنثيان وأعينتا بآلات أُخرى بعضها لجذب المادة

 2. Avic. Gen. 36, 54: et, si fuerit motus sine sigillatione vel impressione moventis in motum, sed movetur propter attrahere vel expellere vel aliquid simile

 3. Avic. Gen. 36, 55: si expellere vel attrahere fiunt per contactum, sequeretur necessario quod motor ad extrinseca ad profunda corporum primitus penetraret

  Qass. 106, 15: فإن كان الجذب أو الدفع بحماسة وجب أن يكون المحرك إلى خارج قد نفذ أولا إلى غور الجسم

 1. 1 Avic. An.
 2. 2 also s.v. dafʿ Avic. Gen.
1.3

جاذبǧāḏib

(nominalized) act. part. ǧḏbdrawing up; pulling (n.)
 1. Aris. Anim. II 683a22: et aculeus qui assimilatur linguae est ad attrahendum cibum

  Kruk: والحمة التى تشبه اللسان مجوفة جاذبة للطعام

 2. Aris. Phys. VII 22, 13 (244a17): Manifestum est ergo, si quod attrahit et quod expellit simul sunt cum quo attrahitur et expellitur

 1. 1 Aris. Anim. II
 2. 1 Aris. Phys. VII

والحمة … جاذبة للطعام – et aculeus … est ad attrahendum cibumAris. Anim. II 683a22

1.4

اجتذبiǧtaḏaba

v. ǧḏbto attract
 1. Nico. Plan. §247: Arbores autem quae nascuntur in aqua acetosa faciunt fructum dulcem, quia acetositas attrahit cum calore solis quod fuerit suae qualitatis

  Dross.: فاما الشجر الذى ينبت فى الماء الحامض فان ثمره حلو، وذلك ان الحموضة تجتذب مع تسخين الشمس ما كان من جنسها

 1. 1 Nico. Plan.
1.5

انجذبinǧaḏaba (+ ilā)

v. ǧḏbto be attracted towards
 1. Avic. Gen. 37, 70: Quod ergo occultum attrahat quod est propinquius ei

  Qass. 107, 5: فلأن ينجذب الكامن إلى مجاورة الأقرب إليه الكامن

 1. 1 s.v. attrahi Avic. Gen.
1.6

انجذابinǧiḏāb

n. ǧḏbattraction
 1. Avic. An. vol. I 156, 62: Ergo in unaquaque percussione et scissione fit motus aeris aut alterius huiusmodi, aut paulatim, aut subito ad modum commovendi et attrahendi per vim

  Rahm. 83, 2: فيكون مع كل قرع وقلع حركة للهواء أو ما يجرى مجراه إما قليلا قليلا وبرفق وإما دفعة على سبيل تموج أو انجذاب بقوة

 1. 1 Avic. An.
2.

استنشقistanšaqa

v. nšqto inhale
 1. Avic. An. vol. I 40, 89: Et ex his fuerunt aliqui qui posuerunt eam [ sc. animam ] atomos rotundos ut propter hoc esset habilior in perpetuitate sui motus, dicentes quod animal attrahit istos spirando

  Rahm. 17, 16: فمنهم من جعلها [sc. النفس] ما كان من الأجرام التى لا تتجزأ كريا ليسهل دوام حركتها، وزعم أن الحيوان يستنشق ذلك بالتنفس

 1. 1 Avic. An.
3.

أسهلashala

v. shlto purge (med.)
 1. Avic. Qual. 86, 29: Nam scammonea calefacit per illud quod est in eadem <de> substantia ignis, sed non attrahit choleram ex ista causa

  Qass. 262, 3: فالسقمونيا يسخن بما فيه من الجوهر النارى. لكنه ليس يسهل الصفراء بذلك

 1. 1 Avic. Qual.
4.

تقريبtaqrīb (+ li)

n. qrbapproximating s.o. (n.)
 1. Albu. Coni. tr. VII, li. 254, version c, see fn. 28: Et si fuerit Sol sedens in eo et fuerit boni esse, significat levitatem regis hominibus et attrahet eos sibi

  Yama.: وإن كانت الشمس حالّة فيه وهي حسنة الحال دلّت على بسط الملك للناس وتقريبه لهم

 1. 1 Albu. Coni.

Submit Feedback

Your Name: (optional)
Your E-Mail: (optional)

Please specify the part of the lemma you wish to submit a contribution for:

Your feedback: