circumgiratio (or: circumgyratio)

1.

عودʿawd (pl. ʿawdāt)

n. ʿwdrecurrence
 1. Avic. Gen. 145, 63: et huc infrigidat faciem terrae et suffocat humiditates, et congregat eas in porositatibus terrae, ac si conservaret eas, et disponuntur ad aliam circumgirationem solis

  Qass. 194, 13: كأنها تخزن وتعد لعود الشمس مرة أخرى ka-annahā tuḫazzinu wa-tuʿiddu li-ʿawdi l-šamsi marratan uḫrā

 2. Avic. Gen. 151, 9: Quod autem super hoc magis poterit inveniri est quod circumgirationes poterunt videri esse consimiles

  Qass. 199, 1: أنه يجوز أن تكون عودات متقاربة الأحوال، وإن لم تكن متشابهة بالحقيقة annahū yaǧūzu an takūna ʿawdātin mutaqāribata l-aḥwāli wa-in lam takun mutašābihatan bi-l-ḥaqīqati

 1. 2 Avic. Gen.
2.

أجلaǧal

n. ʾǧlperiod
 1. Avic. Gen. 145, 69: Sed expedit dicere in hoc loco de circulationibus et circumgirationibus

  Qass. 194, 17: فى الأدوار والآجال fī l-adwāri wa-l-āǧāli

 1. 1 Avic. Gen.
3.

تكرّرtakarrur

n. krrrepetition, recurrence
 1. Avic. Gen. 145, 57: Et, postquam fuit concessa ipsi soli ista circumgiratio, habuit sol nutrire materias ad nutrimentum plantarum et animalium

  Qass. 194, 10: فلما جعل لها ذلك التكرر صار للشمس أن fa-lammā ǧuʿila lahā ḏālika l-takarruru, ṣāra li-l-šamsi an

 1. 1 Avic. Gen.
4.

استدارةistidāra

n. dwrrotation
 1. Alhaz. Opt. 36, 60: moventur apud circumgyrationem trochi super eandem circuli unius circumferentiam

  Sabra II 43b, 20: وجميع النقط … تتحرك عند استدارة الدوامة على محيط دائرة واحدة wa-ǧamīʿu l-nuqaṭi … tataḥarraku ʿinda stidārati l-duwwāmati ʿalā muḥīṭi dāʾiratin wāḥidatin

 1. 1 Alhaz. Opt.

Submit Feedback

Your Name: (optional)
Your E-Mail: (optional)

Please specify the part of the lemma you wish to submit a contribution for:

Your feedback: