corrumpi

1.1

فسدfasada

v. fsdto be corrupted, to be destroyed; to decay, to pass away; to become impaired
 1. Kindi Som. 20, 12: cum ergo est res praeparata integritati receptionis cum mundificatione accidentium quibus corrumpitur receptio virtutum animae

  Rīda 303, 4: فإذا كان الحى مُتَهَيِّئًا لكمال القبول بالنقاء من الأعراض التى يفسد بها قبولُ قوى النفس

 2. Avic. An. vol. I 39, 83: dicens quod corpora caelestia ideo non corrumpentur

  Rahm. 17, 12: قال ولذلك ما كانت الأجسام السماوية ليست تفسد

 3. Avic. An. vol. II 33, 56: eius dispositio est sicut dispositio imaginationis eius cuius complexio corrupta est

 4. Avic. Met. 211, 14: Res autem universales vel aeternae quae non corrumpuntur

  Marm. 141, 9: وأما الأمور الكلية أو المؤبدة التي لا تفسد

 5. Avic. Met. 320, 36: est sicut aqua aeri, ex qua non fit aer nisi quia ipsa corrumpitur

 6. Nico. Plan. §59: Et in qualibet specie plantarum est calor et humor naturalis, quae, quando consumabuntur, infirmabitur et veterascet et corrumpetur et arefiet

 7. Nico. Plan. §244: non corrumpuntur folia earum neque fructus

 8. Aris. Anim. II 651a18: Aquositas vero sanguinis est illud quod est subtile ex eo, quoniam adhuc non digerebatur, aut quia corrumpebatur

  Kruk: فاما مائية الدم فهى الدقيق منه لانه لم ينضج بعد او لانه قد فسد

 9. Aris. Anim. II 667a34: Et hoc rectum est, quia quando corrumpetur principium, in nullo adiuvat residua membra

  Kruk: وذلك بحق لأنه إذا فسد الأول لا يمكن شيء آخر معين لسائر الأعضاء

 10. Aris. Anim. III 716b6: hoc est manifestum in castratis, quoniam si abscidatur virga et corrumpatur, alterabitur totus aspectus

 11. Aris. Anim. III 772a12: scilicet quod desiccatur et corrumpitur

 12. Aver. MC Gen. 155vb54: quod corpora generantur et corrumpuntur secundum congregationem et segregationem

  Eich. 11, 4: وأنّ الأجسام تكون وتفسد على جهة الاجتماع والافتراق

 13. Aver. Ep. Parv. 192ra33: et ideo quando imbibitur a quibusdam humoribus, corrumpitur gustus

 14. Aver. Ep. Parv. 256vb27: est tertia causa que facit longitudinem vite et est ut corrumpatur et crescat in suis partibus

 15. Avic. Gen. 4, 53: simplicia, sicut terra et ignis, aer et aqua, in suis substantiis non corrumpuntur

 16. Avic. Gen. 14, 78: Ex istis ergo quattuor non generantur generata nec corrumpuntur ad ea

 17. Avic. Qual. 38, 41: materia qualis est, quae non alteratur ut possit expelli nec corrumpitur alia corruptione

 18. Avic. Qual. 45, 75: Quando autem quod resolvitur ex istis corporibus fuerit modicum cum calefiunt ad ignem et eorum substantia non corrumpitur

 1. 1 Kindi Som.
 2. 9 also s.v. corrumpere Avic. An.
 3. 10 Avic. Met.
 4. 2 Nico. Plan.
 5. 3 Aris. Anim. II
 6. 5 Aris. Anim. III
 7. 1 Aver. MC Gen.
 8. 8 s.v. corrumpere Aver. Ep. Parv.
 9. 8 Avic. Gen.
 10. 2 Avic. Qual.
1.2

فسد وهلكfasada wa-halaka

v., pleonasm fsd hlkto be destroyed and annihilated
 1. Aris. Anim. II 683a10: Et si aculeus apum et vesparum esset extra, corrumperetur de facili propter debilitatem sui et gracilitatem

  Kruk: لو كانت حمة النحل والدبر خارج لهلكت وفسدت عاجلا لدقتها وضعفها

 2. Aris. Anim. III 733a16: et si ova exirent extra corrumperentur cito

  Brug.: ولو برز البيض إلى خارج لفسد وهلك

 1. 1 Aris. Anim. II
 2. 1 Aris. Anim. III
1.3

فسادfasād

n. fsdcorruption
 1. Avic. An. vol. II 9, 10: ideo … corrumpitur id cuius proprium est custodire has intentiones

  Rahm. 167, 10: ولذلك إذا وقع هناك آفة وقع الفساد فيما يختص بحفظ هذه المعاني

 2. Avic. Gen. 63, 67: sed potentia quae est in ratione dispositionis quae est in materia, haec erit quando corrumpitur et convertitur ad materiam

  Qass. 127, 15: وأما القوة التى بمعنى الاستعداد فى المادة فإنها تكون مع الفساد والرجوع إلى المادة

 1. 1 Avic. An.
 2. 1 Avic. Gen.

فإنها تكون مع الفساد – haec erit quando corrumpiturAvic. Gen. 127 / 63

1.4

كان فاسدًاkāna fāsidan

verb. phrase kwn fsdto be corrupted
 1. Avic. Gen. 68, 85: Elementa ergo non inveniuntur in actu absolute suis dispositionibus observatis secundum quod ipsa sunt, nec corrumpuntur omnia, nec pars eorum deperditur

  Qass. 131, 16: فلا تكون العناصر موجودة بحالها مطلقًا، محفوظة على ما هى عليه، ولا فاسدة كلها، ولا فاسدة بعضها

 1. 1 Avic. Gen.
1.5

فسد وكان رديئًاfasada wa-kāna radīʾan

verb. phrase fsd kwn rdyto decay and addle
 1. Aris. Anim. III 753a22: Et ova corrumpuntur in tempore calido

  Brug.: والبيض يفسد ويكون رديئا فى الزمان الحارّ الدفئ

 1. 1 Aris. Anim. III
1.6

رقّ وفسدraqqa wa-fasada

v. + v. rqq fsdto thin and rot (intr.)
 1. Aris. Anim. III 753b7: Cum ergo acciderit ei [ sc. ovo ] humiditas ex superfluitate humiditatum corrumpetur

  Brug.: فاما اذا اصابته [sc. المح] رطوبة من فضلة الرطوبات فهو يرقّ ويفسد

 1. 1 Aris. Anim. III
1.7

فاسدfāsid

act. part. fsdcorruptible
 1. Avic. An. vol. II 122, 78: Sed generatorum corruptibilium corrumpitur quod est compositum et coniunctum

  Rahm. 232, 14: وأما الكائنات التى تفسد فإن الفاسد منها هو المركب المجتمع

 1. 1 Avic. An.

فإن الفاسد منها هو المركب – corrumpitur quod est compositumAvic. An. 232 / vol. II 122

1.8

أفسدafsada

v. fsdto destroy
 1. Aris. Anim. III 748a35: si autem asinus coeat cum equa impraegnata ex equo, corrumpetur conceptum propter frigus spermatis suis

  Brug.: فانه ان نزا حمار على فرس انثى حامل من فرس ذكر افسد ذلك الحمل لحال برد زرعه

 1. 1 Aris. Anim. III
2.1

بطلbaṭala

v. bṭlto be destroyed
 1. Alhaz. Opt. 8, 31: et si acciderit residuis tunicis corruptio, remanente ipsarum diaphanitate cum salute glacialis, non corrumpetur visus

  Sabra I 85b, 18: وإن لحق بقيةَ الطبقات آفةٌ مع بقاء الشفيف الذي فيها أو بعضِه ومع سلامة الجليدية لم يبطل الإبصار

 2. Avic. Gen. 121, 27: quando corrumpitur sua natura

 3. Avic. Gen. 148, 45: sed quod corruptum est <reverti> in eodem individuo est impossibile

 1. 1 Alhaz. Opt.
 2. 2 Avic. Gen.
2.2

بطلانbuṭlān

n. bṭlceasing to be (n.)
 1. Avic. An. vol. II 123, 90: Probatio autem quae affirmat omne generatum esse corruptibile secundum hoc quod finitur virtus permanendi et corrumpitur

  Rahm. 233, 2: والبرهان الذى يوجب أن كل كائن فاسد من جهة تناهى قوتى البقاء والبطلان

 1. 1 Avic. An.

من جهة تناهى قوتى البقاء والبطلان – secundum hoc quod finitur virtus permanendi et corrumpiturAvic. An. 233 / vol. II 123

3.1

بلي وفسدbaliya wa-fasada

v., pleonasm bly fsdto vanish and decay
 1. Aris. Anim. II 645a1: Res vero quae vicinantur nobis, scilicet quae generantur et corrumpuntur

  Kruk: فاما الاشياء التى تلينا اعنى التى تبلى وتفسد

 2. Aris. Anim. III 725a27: Et omne quod dissolvitur a corpore corrumpitur et mutat suam naturam

 1. 1 Aris. Anim. II
 2. 1 Aris. Anim. III
3.2

بليbaliya

v. blyto vanish
 1. Aris. Anim. III 734a7: si illud operans corrumpitur post generationem nati

  Brug.: إن كان ذلك الذى يفعل يبلى بعد ولاد المولود

 2. Aris. Anim. III 755a29: et crescunt [ sc. ova ] cito ut non durent multum et corrumpantur

  Brug.: فاما نشوءه [sc. البيض] فهو يكون عاجلا لكى لا يزمن ويبلى بالجنس

 1. 2 Aris. Anim. III
3.3

بلاءbalāʾ

n. blydecay
 1. Aris. Anim. III 718a5: et citius corrumpuntur [ sc. pisces ] quando non faciunt hoc

  Brug.: وهو [sc. السمك] سريع البلاء اذا لم يفعل ذلك

 1. 1 Aris. Anim. III

وهو [sc. السمك] سريع البلاء – et citius corrumpuntur [ sc. pisces ] Aris. Anim. III 718a5

4.1

استحالistaḥāla

v. ḥwlto be transformed
 1. Avic. Gen. 7, 2: aqua, quando calefit, non est aqua, immo quando calescit est corrupta

 2. Avic. Gen. 25, 29: ponunt corruptionem elementorum quando vincit amor et unit ea <in sphaeram>, quod est contra naturam elementorum, item sphaera [non] corrumpitur et dividitur in elementa

  Qass. 99, 3: وكذلك تستحيل الكرة، فتتفرق إلى العناصر

 1. 3 Avic. Gen.
4.2

له استحالةlahū stiḥāla

nom. clause ḥwlto undergo a transformation
 1. Avic. Gen. 26, 47: tenent quod aqua corrumpatur in una parte versus terram

  Qass. 99, 15: يسلمون أن الماء له استحالة إلى جهة الأرض

 1. 1 Avic. Gen.

أن الماء له استحالة – aqua corrumpaturAvic. Gen. 99 / 26

4.3

استحالةistiḥāla (+ ilā)

n. ḥwltransformation into
 1. Avic. Qual. 53, 44: condensabitur per caliditatem propter id quod est in ea de terrestreitate, et per frigiditatem <propterea quod> corrumpitur aeritas quae est in ea

  Qass. 236, 13: وأما من البرد فبسبب استحالة ما فيها من الهوائية إلى المائية

 1. 1 Avic. Qual.
5.

كدرkadura

v. kdrto be troubled, to be disturbed
 1. Mesue Aph. B §123: In omni civitate in qua nubes esse consueverunt, capita in ea degentium a vaporibus replentur ex quibus vaporantibus catarrum consuevit generari et in hoc tempore extremitates corrumpuntur

  Troup.: وبتلك الريح يعرض لهم الزكام وبها تكدر حواسهم

 1. 1 Mesue Aph. B
6.

دخل فسادdaḫala fasādun (+ ʿalā)

verb. phrase dḫl fsdto become impaired
 1. Aver. Ep. Parv. 193rb3: quod ista virtus corrumperetur

  Blum. 27, 7: ان يدخل على هذه القوة فساد

 1. 1 s.v. corrumpere Aver. Ep. Parv.
7.

انطمّinṭamma

v. ṭmmto become filled up (of a channel)
 1. Aris. Anim. II 668a35: sicut neque manifestantur valles parvae quae praeparantur ad cursum aquae omnino, quando corrumpuntur

  Kruk: كما لا تستبين الخنادق الصغار التى تهيأ لمسيل الماء اذا انطمت

 1. 1 Aris. Anim. II

Submit Feedback

Your Name: (optional)
Your E-Mail: (optional)

Please specify the part of the lemma you wish to submit a contribution for:

Your feedback: