deperdi

1.

بطلbaṭala

v. bṭlto pass away, to vanish
 1. Avic. Gen. 64, 92: Si autem remanserit aqua aqua et terra terra, non fuit alicuius eorum forma deperdita quae, quando deperditur, nec remanet istud aqua nec illud terra

  Qass. 128, 12: وإن كان الماء ماء والأرض أرضًا، ولم تبطل عن كل واحد منهما صورته الذي إذا بطلت لم يكن ذلك ماء، وهذا أرضًا

 2. Avic. Gen. 141, 91: nam potest [ sc. inclinatio ] deperdi quando accidit ei forte impedimentum

 3. Avic. Qual. 39, 58: Et omnia ista putrefiunt de facili propterea quod naturalis caliditas deperditur

  Qass. 225, 4: وجميع ذلك إنما يصير أسرع تعفنا لأن حرارته الغريزية تبطل

 4. Avic. Qual. 89, 97: quando transcendit [ sc. complexio ] finem cuiuscumque extremorum, deperditur eius species

 1. 8 Avic. Gen.
 2. 2 Avic. Qual.
2.1

فسدfasada

v. fsdto be corrupted
 1. Avic. Gen. 63, 68: quia, quamvis ipsa [ sc. mixta ] deperdantur, sunt tamen constantes illius potentiae

 2. Avic. Gen. 152, 27: materia enim elementalis hoc habet ut, quando denudatur una forma, induatur alia, et, quando illa generatur, deperditur alia

  Qass. 199, 15: فإن المادة العنصرية لما كانت كما تلبس شيئا قد خلعت غيره، وكان الشىء كما يكون هو قد فسد غيره

 1. 3 Avic. Gen.
2.2

كان فاسدًاkāna fāsidan

verb. phrase kwn fsd to be corrupted
 1. Avic. Gen. 69, 86: Elementa ergo non inveniuntur in actu absolute suis dispositionibus observatis secundum quod ipsa sunt, nec corrumpuntur omnia, nec pars eorum deperditur

  Qass. 131, 16: فلا تكون العناصر موجودة بحالها مطلقًا، محفوظة على ما هى عليه، ولا فاسدة كلها، ولا فاسدة بعضها

 1. 1 Avic. Gen.
2.3

إفسادifsād

n. fsdcorruption, destruction
 1. Avic. Qual. 93, 70: sicut caro et ossa in quibus quaelibet pars sensibilis eorum non deperditur a divisione

  Qass. 266, 17: مثل اللحم والعظم اللذين كل جزء منهما محسوس لا يحتاج إلى إفساده فى تجزئته إليه

 1. 1 Avic. Qual.

لا يحتاج إلى إفساده فى تجزئته إليه – non deperditur a divisioneAvic. Qual. 266 / 93

3.

ضُيّعḍuyyiʿa

pass. v. ḍyʿto be lost
 1. Avic. Gen. 107, 59: invenitur ergo hic quaedam divisio quae erat deperdita

  Qass. 162, 11: وقد حصل ههنا قسم قد ضيّع

 1. 1 Avic. Gen.
4.

تعطّلtaʿaṭṭala

v. ʿṭlto become vain
 1. Avic. Gen. 49, 24: sequitur sine dubio quod congregetur ex eis ignis vel aliud corpus, si est possibile, et quod sua prima congregatio deperdatur, et non sit quicquam

  Qass. 116, 17: يلزم أن يتركب منها لا محالة نار أو جسم آخر، إن أمكن، أو يتعطل تركيبه ولا يكون شيئا البتة

 1. 1 Avic. Gen.

Submit Feedback

Your Name: (optional)
Your E-Mail: (optional)

Please specify the part of the lemma you wish to submit a contribution for:

Your feedback: