destruens

1.

مفسدmufsid

(nominalized) act. part. fsddestructive (e.g. rain); that which corrupts
 1. Albu. Coni. tr. IV, li. 55: et fient pluvie pauce et tonitrua et fulgora, cum adventu grandinis destruentis

  Yama.: وتقلّ الأمطار والرعود والبروق مع وقوع البرد المفسد

 2. Albu. Coni. tr. V, li. 295, version c, see fn. 21: cum … multis pluviis destruentibus in omnes partes

 3. Avic. Met. 370, 49: coniunctum enim coniunctum est essenti, sed destruens non est coniunctum

  Marm. 252, 7: لأن المقارن مقارن للموجود. وأما المفسد فغير مقارن

 1. 7 Albu. Coni.
 2. 1 Avic. Met.
2.

مهلكmuhlik

act. part. hlkdeadly; devastating
 1. Albu. Coni. tr. II, li. 823: significat illud infirmitates destruentes reges

  Yama.: ‎‏دلّ ذلك على أمراض مهلكة للملوك

 2. Albu. Coni. tr. VI, li. 878: significat illud … vehementiam frigoris destruentis in tempore convenienti ei

  Yama.: دلّ ذلك على … شدّة البرد المهلك في الزمان المناسب له

 1. 6 Albu. Coni.
3.1

مبطلmubṭil

act. part. bṭlannihilating, annulling
 1. Avic. Met. 140, 33: Unitas itaque non est contraria multitudini nisi sic quod unitatibus illis accidit causa destruens ex qua proveniunt isti modi* [ * The Latin translator apparently read wuǧūh ‘modes’ instead of waḥda ‘unity’ ]

  Marm. 96, 19: فإن الوحدة لا تضاد الوحدة، بل على أن تلك الوحدات يعرض لها سبب مبطل بأن تحدث عنه هذه الوحدة

 1. 1 Avic. Met.
3.2

أبطلabṭala

v. bṭlto nullify, to annihilate
 1. Avic. Gen. 133, 40: nam, si esset in natura istius corporis aliquid oppositum istius, motio quae illic est esset destruens naturam oppositam

  Qass. 184, 13: ولو كان فى طبيعة ذلك الجسم شىء مضاد لذلك لكان التحريك الذى هناك يبطل تلك الطبيعة المضادة

 1. 1 Avic. Gen.
4.

ممحقmumḥiq

act. part. mḥqobliterating, destroying
 1. Avic. Met. 498, 1: scilicet vel prohibens interpositum et retrahens a perfectione, vel contrarium adiunctum destruens perfectionem

  Marm. 341, 5: إما مانع وحائل ومبعد للمكمل، وإما مضاد واصل ممحق لِلكمال

 1. 1 Avic. Met.
5.

مقلّعmuqalliʿ

act. part. qlʿuprooting (sc. trees) (of winds)
 1. Albu. Coni. tr. V, li. 261: paucitas caloris erit in quarta estivali et vehementia frigoris in quarta yemali, cum validitate ventorum destruentium arbores

  Yama.: دلّ على … قلّة الحرّ في الربع الصيفي وشدّة البرد في الربع الشتوي مع عصوف الرياح المقلّعة للشجر

 1. 1 Albu. Coni.
6.

انتقضintaqaḍa

v. nqḍto be destroyed
 1. Mesue Aph. B §15: Corporis vitalis fit destitutio, cum propter egritudinem membrorum non principalium medicina quis utitur violenta, principalia membra resolvens et complexionem destruens

  Troup.: تأليف الأجسام الحيوانية على أشكال تأليفية عددية، فلا تهجم بالعلاج بالأشياء القوية التي تحيل التركيب وتفتح الجسم وتحلله وتخلخله فينتقض التأليف الى تأليف غيره

 1. 1 s.v. destruere Mesue Aph. B

فينتقض التأليف – et complexionem destruensMesue Aph. B §15

Submit Feedback

Your Name: (optional)
Your E-Mail: (optional)

Please specify the part of the lemma you wish to submit a contribution for:

Your feedback: